Kantoor

Salarisadministratie

Als u medewerkers in loondienst heeft, of u bent bij uw eigen BV in dienst, dan dient er een loonadministratie bijgehouden te worden. Door de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving is de loonadministratie een complexe materie. En omdat er ook nogal veel papierwerk aan verbonden zit wordt de loonadministratie veelal uitbesteed.

Periodiek levert u bij ons de loongegevens aan, zoals uitbetaalde nettolonen, aantal gewerkte dagen en uren, uit te betalen vergoedingen etc., waarna wij voor u aan de slag gaan. Indien uw werknemer korte of langere tijd uit de roulatie is dan zorgen wij ervoor dat alle benodigde informatie bij de diverse uitvoeringsinstanties (bijv. het UWV) komt.

Kort samengevat bestaat ons dienstenpakket uit:

  • salarisstroken voor uw werknemers
  • jaaropgave werknemers, uitvoeringsinstelling, belastingdienst
  • aangiften loonbelasting
  • pensioenaangiften
  • melding in- en uitdiensttreding alsmede doorgeven wijzigingen aan uitvoeringsinstelling
  • ziekmeldingen
  • opstelling van arbeidsovereenkomsten
  • begeleiding bij looncontroles