Jonkman & Vos

Jaarrekening en prognose

Jaarrekeningen en tussentijdse overzichten zijn belangrijke stukken voor uw onderneming. Zij geven inzicht in de financiële en fiscale situatie en vertellen iets over de eventuele aandachtspunten en/of knelpunten van de onderneming.

Tevens is de jaarrekening de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, en onmisbaar voor het aanvragen van kredieten, eventuele subsidies en eventuele verkoop of overdracht van uw onderneming.

Tenslotte heeft een BV de verplichting om haar jaarrekening jaarlijks te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening is niet alleen een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten over het afgelopen jaar maar vormt tevens het vertrekpunt voor uw toekomstige beleid als ondernemer. In verband hiermee zijn wij u graag van dienst bij het opstellen van prognoses.