Jonkman & Vos

Adviezen

Administratiekantoor Jonkman en Vos is op ondernemers berekend. Daarom beschouwen we adviseren als één van de basiswerkzaamheden van onze organisatie. Dat begint met luisteren. Luisteren naar uw verhaal, uw vragen, uw plannen. Hoewel cijfers een grote rol spelen, is het beoordelen van uw specifieke situatie zeer belangrijk. En daarbij spelen meerdere factoren een rol.

Samen met u bepalen wij de beste koers voor uw nieuwe of bestaande onderneming. Adviseren doen we gevraagd én ongevraagd. We zijn té betrokken bij uw onderneming om ons te beperken tot de cijfers. Onze rol is die van de financiële huisarts. We willen alert zijn, het juiste advies geven, aanmoedigen, beoordelen, evalueren en bijsturen.

We geven adviezen op verschillende terreinen. Denkt u dan aan financiële administratie,het samenstellen van jaarrekeningen, salarisadministratie, automatisering, startende ondernemers en bedrijfsoverdracht. Daarnaast is er een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • fiscale advisering
  • keuze van ondernemingsvorm / opzetten holdingstructuur
  • prognoses
  • financiering
  • financiële planning