Jonkman & Vos

Inkomstenbelasting

Wij helpen u graag met het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting. Ook helpen wij bij het aanvragen van uitstel, verzoeken om voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven, bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanslagen en bij het controleren van aanslagen.

Erfbelasting

Bij het verkrijgen van een erfenis moet u in principe aangifte doen van die verkrijging. Ongeveer vier maanden na het overlijden van de erflater stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet Erfbelasting aan één van de erfgenamen. Dit gebeurt wanneer vermoedelijk erfbelasting verschuldigd is. Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, dient er aangifte te worden gedaan als er over de verkrijging vermoedelijk toch erfbelasting verschuldigd is. Wij kunnen u hierbij assisteren.

Voorlopige teruggave

Wanneer u meent recht te hebben op belastingteruggave – bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van een woning  – kunnen wij voor u een verzoek om voorlopige teruggave indienen bij de belastingdienst.

Toeslagen

Ook kunnen wij voor u beoordelen of er recht bestaat op zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget. En op uw verzoek kunnen wij de aanvraag voor u uit handen nemen.

Schenkbelasting

Indien er een schenking wordt gedaan welke uitreikt boven de vrijstelling dient er een aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Hierin kunnen wij u eveneens in adviseren en bijstaan.

Zonnepanelen

U kunt als particulier BTW terug ontvangen van uw investering in zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en installatiekosten.  U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te betalen, mits u de juiste weg volgt. Wij doen dit graag voor u.